Hortobágy

Národní park Hortobágy je největší a nejstarší národní park v Maďarsku. Jeho rozloha je 82 000ha a nesporně se jedná o kulturní dědictví Maďarska. Extrémním podmínkám puzsty se museli přizpůsobit jak lidé, tak zvířata. Tato drsná step ovšem tvoří jen kolem poloviny rozlohy národního parku Hortobágy. Zbytek je tvořen močály, rybníky, slanisky a rašeliništi. V národním parku žije spoust zvířat a ptáků, které jsme měli možnost vidět v místní záchranné stanici.

Centrem parku je vesnice Hortobágy s 300let starým hostincem, kde jsme ochutnali typické maďarské jídlo – guláš. Centrem vesnice je devítiobloukový kamenný most, pastýřské muzem, muzeum lidových obyčejů a trh s ukázkami místních lidových výrobků.Fotogalerie

foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto


Videogalerie