Ohlasy

Projekt Comenius mi umožnil druhý pohled na každodenní život. To, že způsob našeho života má dopad na naší planetu. Ať už jde o plýtvání vodou, obaly z každého jídla které sníme či cesta do práce, kterou absolvujeme autem.

Prezentace na pracovních schůzkách mě pokaždé donutí k zamyšlení se nad tím, co můžu udělat jinak, lépe. Pokud by se alespoň polovina našich nápadů povedla uskutečnit, troufám si tvrdit, že by na světě bylo lépe. Ovšem každý musí začít nejprve sám od sebe.

V neposlední řadě pro mě má ohromnou cenu mezinárodní spolupráce, mezi zúčastněnými školami. Díky projektu jsem poznala spoustu úžasných lidí, se kterými jsem v kontaktu i mimo projekt. Každá škola nás zasvětí do problémů, které tíží jejich zemi a také představí to, v čem jsou výjimeční a co je pro jejich zemi a výzkum typické.

Například na naší poslední pracovní schůzce v Miškolci, jsme absolvovali přednášku v Bay Logi centru a vesnici, kde se snaží využít přírodní zdroje k získání energie. Bylo velmi zajímavé prozkoumat periferii tak kulturní země a dozvědět se něco o výzkumu a úsporách energie, které může využít každý z nás.


Kateřina Steinerová (sexta B)