Tato stránka je výrazem úcty k památce všech obětí holokaustu.
Je výrazem podpory všem přeživším, kteří předávají svědectví.
Je výrazem přesvědčení, že ani tato památka, ani toto svědectví neupadnou v zapomnění.

Vítejte na stránkách PROJEKTU HOLOKAUST

PROJEKT HOLOKAUST je dlouhodobým projektem Církevního gymnázia Plzeň.
Počátky projektu jsou spojeny s rokem 2007 a naší první návštěvou vícedenního vzdělávacího semináře Památníku Terezín. Jedinečná možnost strávit několik dní v autentickém "místě paměti" spolu s výborně nastaveným programem vzdělávacího oddělení Památníku vyprovokovala myšlenku zapojit tento pobyt do širšího kontextu, a vytvořit tak dlouhodobější průřezový projekt, který by byl určen studentům septim v rámci studia dějin 20. století.

Cíle projektu

Mezi cíle projektu patří:

Průběh projektu

Projekt je každoročně určen studentům septim a má dlouhodobý, průřezový charakter. Jde o několikaměsíční sled aktivit, jejichž výsledkem je konkrétní výstup (odborné, literární, výtvarné či hudební dílo, video, prezentace dále využitelná např. při výuce apod.), který je individuální reflexí tématu ze strany studentů.
Během let prošla struktura projektu určitými změnami a korekcemi, nicméně obsahuje klíčové body, které mají své pevné místo:

Výstupy projektu

Některé výstupy z projektu lze nalézt právě na těchto stránkách. Výstupy mají různou formu, zveřejňujeme ty, které jsou z našeho pohledu nejzajímavější. Vzhledem k tomu, že projekt probíhá každý rok, nebude obsah stránky nikdy hotový a úplný.